Bildiriler

Yazım Kuralları

BİLDİRİ ÖZETLERİ, BU SAYFANIN ALT KISMINDA BULUNAN ONLİNE SİSTEM ÜZERİNDEN GÖNDERİLMELİDİR

BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ: 08.10.2023

KABUL EDİLEN ÖZET BİLDİRİLERİN YAZARLARIN İSTEMESİ HALİNDE KONGRE ELEKTRONİK KİTABINDA YAYINLANMASI İÇİN BİLDİRİ TAM METİN SON GÖNDERİM TARİHİ: 30.10.2023

*Tam metin zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

***Kongremiz Doçentlik Kriterlerini karşılamaktadır. Kongremizde sunulacak bildiriler yazarların istemeleri halinde kongre e-kitabında tam metin olarak yayınlanacaktır.

***Protez, ortez, biyomekanik ve kongre konuları ile ilgili bildiriler kabul edilecektir.

***Sözel bildirilere birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri verilecektir. Belgeler ve ödüller kongre kapanış töreninde ilgililere takdim edilecektir.

***Bildiri özetleri ISBN’li kongre e-kitabında ve TR Dizinde İndekslenen Journal of Exercise Therapy (JETR)’de yayınlanacaktır.

Bildiri Koşulları

 • Sadece sözel bildiri kabul edilecektir.
 • Bildiri özetleri hem Türkçe hem İngilizce gönderilecektir.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri sunabilir.
 • Bildirilerin kongre e-kitabında yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Sunum dili, Türkçe veya İngilizce olacaktır. 

Bildiri Yazım Kuralları

 • Bildiride yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Yazarların ORCID numaraları eklenmelidir.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Her iki dildeki özet de 250 sözcük sınırını aşmamalıdır.
 • Özet başlığının bütün harfleri büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).
 • İngilizce özetin başına, İngilizce başlık eklenmelidir. 
 • Türkçe özet: “Amaç”, “Yöntem”, “Bulgular”, “Sonuç” ve “Anahtar Kelimeler”,

İngilizce özet: “Purpose”, “Methods”, “Results”, “Conclusion” ve “Keywords” konu başlıklarını içermelidir.

 • Olgu özetleri başlıklandırma olmaksızın tek bir paragraf halinde hazırlanmalıdır.
 • Özet bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
 • Kenar boşlukları 2,5 cm, yazı karakteri Times New Roman, 12 punto ve satır aralığı 1,00 cm olarak ayarlanmalıdır.
 • Özet bildiri şablonunu indirmek için lütfen tıklayınız.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
 • Anahtar kelimeler MeSH (Medical Subject Headings,
  http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) listesinden seçilmelidir. Aynı zamanda seçtiğiniz anahtar kelimeleriniz Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com) içerisinde de yer almalıdır.
 • Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet ve anahtar kelimeler birebir aynı olmalıdır.

 Kabul Edilen Bildiriler

 • Değerlendirilen bildiri kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir.
 • Kabul edilen bildiri özetlerinin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kongreye kaydını yaptırmış olması zorunludur.
 • Sözel sunumu yapılmayan özetler elektronik kongre kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri Sunum Kuralları

 • Sözel sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel sunumların tartışma dahil süresi 10 dakikayı geçmemelidir.
 • Sözel sunumlar zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.

Tam Metin Gönderimi
Tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz, özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 30.10.2023 tarihine kadar bilgi@protezortezkongresi2023.org adresine göndermeniz gerekmektedir.

Tam metinlerde benzerlik oranı %30 üzerindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

 • Bildiri tam metni için A4 tipi kâğıt seçilmeli, üst ve alt kenar boşlukları için 2,5 cm, solda 3 cm ve sağ kenar boşlukları için 2,0 cm kullanılmalıdır.
 • Çalışmanın başlığı, sayfanın üstünden 2.5 cm uzaklıkta bulunan bir çizgiye ortalanmalıdır. Başlık 12-punto Times New Roman ve koyu olmalıdır.
 • Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar iki yana yaslanmalı, girinti kullanılmamalıdır.
 • Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri tam metni bütün öğeleri ile en fazla 4-10 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
 • Tablo, grafik ve şekiller numaralandırılmalıdır.
 • Tablo ve resim yazıları 9 punto olmalıdır.
 • Sayfa numarası eklenmemelidir.
 • Tam metin ile intihal raporunun da mail ile iletilmesi gerekmektedir.

Bildirilerin Tam Metin Formatı Aşağıdaki Kurallara Göre Hazırlanmalıdır:

 • TÜRKÇE BAŞLIK

(İngilizce Başlık)

Adı Soyadı1, Adı Soyadı2

1 Kurum Adı, Bölüm, Şehir, Ülke, e-posta

2 Kurum Adı, Bölüm, Şehir, Ülke, e-posta

 • ÖZET
  • Özet, en fazla 250 kelime uzunluğunda, 12 punto Times New Roman, 1,15 satır aralığı ve italik olmalıdır.
  • Anahtar Kelimeler: En az 3 en fazla 5 anahtar kelime olmalıdır.
 • ABSTRACT
  • The summary should be no more than 250 words long, 12 pt size, Times New Roman, 1,15 spaced and italic)
  • Key words: Its should be minimum 3 or maximum 5 words.
 • GİRİŞ
  • Tam metin yazımına “Giriş” bölümü ile başlanmalı ve alt başlıklar ile devam edilmelidir. Alt başlıklar italik, kalın ve sola dayalı olmalıdır. Başlıklar ve metin ile tablolar ve şekiller arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Araştırma bildirilerinin tam metni, Özet ve Abstract bölümleri sonrasında ‘1.Giriş, 2.Yöntem, 3.Bulgular, 4.Tartışma, Sonuç ve 5.Kaynakça‘ bölümlerini içermedir. Kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.
 • Kaynak yazımı “Vancouver” sistemine göre aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.
 • Standart Dergi Makalesi:
  • Intiso D, Santilli V, Grasso MG, et al. Rehabilitation of walking with electromyographic biofeedback in foot-drop after stroke. Stroke. 1994;25:1189-1192.
 • Standart Dergi Makalesi (dergi eki içeren sayıda çıkmışsa):
  Irzyk K, Bienias P, Kostrubiec M, et al. Six-minute walk test reflects neurohormonal activation and right ventricular function in systemic sclerosis patients. Clin Exp Rheumatol. 2013;31(2 Suppl 76):S18-S23.
 • Elektronik Formatta Makale:
  Gibson N, Johnston K, Bear N, et al. Expiratory flow limitation and breathing strategies in overweight adolescents during sub maximal exercise. Int J Obes (Lond). 2013 Jul 30. doi: 10.1038/ijo.2013.137.
 • Kitap:
  Getzen TE. Health Economics: Fundamentals of Funds. New York: John Wiley & Sons; 1997.
 • Kitap Bölümü:
  Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk, CN: Appleton and Lange; 1995. p. 361-80.
Bildiri özeti gönderim sistemi kapanmıştır. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz.


  Önemli Tarihler

  19-21 EKİM
  2023

  Kongre Tarihi

  8 EKİM
  2023

  Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi

  9 EKİM
  2023

  Erken Kayıt Son Tarih

  30 EKİM
  2023

  Tam Metin Son Gönderim Tarihi

  Kongreye Kalan Süre